MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De Ochtend van MeerRadio | 06:00 - 10:00
Share |

Content about VVD Haarlemmermeer

november 14, 2018

Aanstaande zaterdag 17 november om 11 uur zal minister president Mark Rutte in Hoofddorp zijn......

Aanstaande zaterdag 17 november om 11 uur zal minister president Mark Rutte in Hoofddorp zijn om samen met  lijstrekker Jurgen Nobel van VVD Haarlemmermeer koffie uit te delen op straat en tegelijkertijd in gesprek te gaan met inwoners voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Mark Rutte zal ontvangen worden bij Snel & Verzzz aan de Marktlaan.

oktober 24, 2018

Maandagavond 29 oktober zal het politieke café van de VVD Haarlemmermeer plaatsvinden in Papa’s Beach House in Hoofddorp......

Maandagavond 29 oktober zal het politieke café van de VVD Haarlemmermeer plaatsvinden in Papa’s Beach House in Hoofddorp.

Die avond zal Minister Cora Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gastspreker zijn.

Zij zal in het bijzonder hebben over de luchtvaart in Nederland en Schiphol.

Jurgen Nobel, lijsttrekker van de VVD Haarlemmermeer opent de avond met een korte introductie van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november.

september 19, 2018

De VVD komt met een voorstel vuilcontainers in gemeente Haarlemmermeer op te fleuren......

De VVD komt met een voorstel vuilcontainers in gemeente Haarlemmermeer op te fleuren.

Op die manier hopen lokale politieke partij achteruitgang van de openbare buitenruimtes tegen te gaan. 

In Rotterdam is eerder zo’n proef met kunstgras en plastic bloemen naast afvalcontainers succesvol gebleken.

Voor de VVD is het belangrijk dat het afvalprobleem wordt opgelost.

juli 4, 2018

Na lijsttrekker Jurgen Nobel volgen er op de VVD-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in november twee vrouwen..........

HOOFDDORP - Na lijsttrekker Jurgen Nobel volgen er op de VVD-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in november twee vrouwen. Op twee staat huidig vicefractievoorzitter Beryl van Straten uit Vijfhuizen en op drie nieuwkomer Katrijn Kliphuis uit Badhoevedorp. Zij werkt bij de gemeente Amsterdam. Volgens de liberalen staan er veel nieuwe mensen op de lijst en klopt het beeld dus niet dat er weinig animo is voor het raadswerk. Op de lijst staan 38 namen en wethouder Derk Reneman geldt als lijstduwer.

juni 30, 2018

Bij de beschouwingen in de gemeenteraad heeft PvdA woonwethouder Tom Horn aangegeven dat hij het streefcijfer van dertig procent sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten niet los wil laten,,,,,,

Bij de beschouwingen in de gemeenteraad Haarlemmermeer heeft PvdA woonwethouder Tom Horn aangegeven dat hij het streefcijfer van dertig procent sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten niet los wil laten.

Hij zei dit als antwoord op het idee van fractievoorzitter Nobel van de VVD om de norm los te laten en meer te bouwen in de hogere segmenten.

Volgens de wethouder hebben we vierduizend actieve woningzoekenden en is het aandeel sociale huur in Haarlemmermeer slechts 23 procent, tegen 37 procent in de hele stadsregio.

juni 6, 2018

HC Nieuws bericht, dat wethouder Derk Reneman tijdens een politiek café van zijn eigen VVD afgelopen maandag betoogde, dat het totale verkeer in de regio aan alle kanten dreigt vast te lopen..... 

HOOFDDORP - HC Nieuws bericht, dat wethouder Derk Reneman tijdens een politiek café van zijn eigen VVD afgelopen maandag betoogde, dat als er niet snel maatregelen worden genomen, het totale verkeer in de regio aan alle kanten vastloopt.
Reneman vindt dat de VVD het openbaar vervoer en het fietsverkeer, gezien hun groei, moet faciliteren. Ook moeten er volgens hem goede nieuwe fietsverbindingen komen, omdat de fiets bezig is met een opmars.

juni 2, 2018

VVD Haarlemmermeer houdt op 4 juni een politiek café over milieu en mobiliteit.......

VVD Haarlemmermeer houdt op 4 juni een politiek café over milieu en mobiliteit.

Nu rekeningrijden weer terug is in de actualiteit, gaat de VVD in op de vraag: “Hoe houden we de regio bereikbaar? Meer asfalt aanleggen, of ontkomt Nederland niet aan hogere beprijzing van CO2-uitstoot?”.

VVD-wethouder mobiliteit, Derk Reneman, verzorgt de inleiding. Ook oud-wethouder Arthur van Dijk, voorzitter Transport en Logistiek Nederland, zal een bijdrage leveren.

maart 27, 2018

Oud-VVD-raadslid Peter van den Boom uit Hoofddorp is overleden. Hij is 81 jaar oud geworden. Van den Boom had een onbehandelbare vorm van leverkanker, die hem in korte tijd fataal geworden.....

HOOFDDORP - Oud-VVD-raadslid Peter van den Boom uit Hoofddorp is overleden. Hij is 81 jaar oud geworden.

Van den Boom had een onbehandelbare vorm van leverkanker, die hem in korte tijd fataal geworden.

Zijn leven stond voor een groot deel in het teken van de sport.

Hij was de eerste directeur van de Nederlandse Basketball Bond en medeorganisator van de Haarlem Basketball Week. Daarnaast was Van den Boom ook directeur van het Sloterparkpad in Amsterdam.

De Hoofddorper was van 1998 tot 2010 gemeenteraadslid voor de VVD.
 

maart 7, 2018

VVD Haarlemmermeer heeft maandagavond unaniem Jurgen Nobel als lijsttrekker gekozen.......

VVD Haarlemmermeer heeft maandagavond unaniem Jurgen Nobel als lijsttrekker gekozen. Nobel gaf aan dat de verkiezingen over veilige buurten, schone straten en meer betaalbare woningen moeten gaan. Onder luid applaus gaf hij aan een einde te willen maken aan 8 jaar PvdA woonbeleid, wat volgens hem een obsessie betekent voor een verplicht percentage sociale huurwoningen. De lijstrekker pleitte bovendien voor lage lasten, goede bereikbaarheid en een gunstig ondernemersklimaat.

februari 6, 2018

Lisserbroek zal gaan veranderen. Met de komst van nieuwe woningen en de Duinpolderweg staat er een hoop op stapel voor de Lisserbroekers........

VVD Haarlemmermeer gaat op zoek naar de mening van inwoners van Lisserbroek.

Lisserbroek zal gaan veranderen. Met de komst van nieuwe woningen en de Duinpolderweg staat er een hoop op stapel voor de Lisserbroekers.

Daarom zal de lokale VVD-fractie hierover in gesprek gaan op maandag 12 februari.

De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis de Meerkoet en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.
 

juli 26, 2017

Volgens VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat moet de gemeente af van de afspraak dat bij nieuwbouwprojecten tenminste 30 procent sociale huurwoningen wordt gebouwd......

HOOFDDORP – Volgens VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat moet de gemeente af van de afspraak dat bij nieuwbouwprojecten tenminste 30 procent sociale huurwoningen wordt gebouwd.

Dat zei het raadslid vorige week in de gemeenteraad bij het debat over wonen.

Volgens De Baat is het percentage van 30 procent een dogma dat in de praktijk niet haalbaar is.

Verder pleitte het VVD-raadslid voor een nieuwe woonvisie, waarin de verdeling aan de orde kan komen.

Wethouder Tom Horn van Wonen voelt echter niks voor een nieuwe visie.

juli 8, 2017

Volgens VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers toont de digitale aanval van 29 juni aan dat Haarlemmermeer de ICT moet uitbesteden aan een deskundig bedrijf......

HOOFDORP – De VVD-Haarlemmermeer pleit voor uitbesteding van de gemeentelijke ICT.

Volgens VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers toont de digitale aanval van 29 juni aan dat Haarlemmermeer de ICT moet uitbesteden aan een deskundig bedrijf.

Kuipers vindt het onacceptabel dat door deze aanval de gemeentelijke website vijf dagen uit de lucht was en daardoor geen digitale dienstverlening mogelijk was.

PvdA-wethouder Tom Horn zegt dat alle ICT-problemen zijn opgelost en dat het uitbesteden van de ICT niet mogelijk is vanwege de huidige privacyregels en wetgeving.

mei 24, 2017

Het voorstel van VVD-raadslid Rob Koster om de namen van alle oorlogsslachtoffers uit Haarlemmermeer op een herdenkingssteen aan de openbare weg vast te leggen, heeft het niet gehaald....

HOOFDDORP – Het voorstel van VVD-raadslid Rob Koster om de namen van alle oorlogsslachtoffers uit Haarlemmermeer op een herdenkingssteen aan de openbare weg vast te leggen, heeft het niet gehaald.

Een meerderheid in de gemeenteraad was van mening dat er in de gemeente Haarlemmermeer al voldoende aan de herdenking van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wordt gedaan.

Zo zijn er al herdenkingsplekken in alle 26 woonkernen van Haarlemmermeer en is er veel aandacht voor de oorlog in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum in Aalsmeerderbrug.

mei 15, 2017

De gemeente zou dan met de bouw van steigers kunnen zorgen dat boten in de Hoofdvaart in Hoofddorp kunnen aanmeren.......

HOOFDDORP – De VVD-Haarlemmermeer wil dat er een mogelijkheid komt om van de Ringvaart de Hoofdvaart op te varen.

Recreanten kunnen dan per boot Hoofddorp bereiken.

De gemeente zou dan met de bouw van steigers kunnen zorgen dat boten in de Hoofdvaart in Hoofddorp kunnen aanmeren.

Dit zou volgens VVD-raadslid Beryl van Straten ook veel gezelligheid in het centrum van Hoofddorp kunnen brengen.

Bron: haarlemsdagblad.nl
 

april 13, 2017

Volgens VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat is er in Haarlemmermeer een dusdanig grote behoefte aan starterswoningen, dat de gemeente best mag denken aan hoogbouw......

HOOFDDORP - Volgens VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat is er in Haarlemmermeer een dusdanig grote behoefte aan starterswoningen, dat de gemeente best mag denken aan hoogbouw.

De Baat bekeek het bestemmingsplan bij de Bennebroekerweg waar de gemeente zo’n 180 woningen wil realiseren.

Volgens De Baat kan de maximale hoogte bij dit bouwproject beter opgekrikt worden, zodat op deze locatie ook een groot aantal starterswoningen gerealiseerd kan worden.

februari 2, 2017

De VVD houdt dinsdag 7 februari een politiek café over de thema's veiligheid, terrorisme en vluchtelingen......

HOOFDDORP - De VVD houdt dinsdag 7 februari een politiek café over de thema's veiligheid, terrorisme en vluchtelingen. Gastsprekers op deze bijeenkomst zijn Frederiek Schouwenaar, sinds kort senior adviseur bij de korpsstaf van de Nationale Politie en Hoofddorper Sven Koopmans, de nummer 33 van de kandidatenlijst van de VVD voor de komende Kamerverkiezingen, die ervaring heeft opgedaan als vredesonderhandelaar bij de Verenigde Naties.Verder wordt er nog een korte presentatie gegeven door kolonel Hans Molenaar van de Koninklijke Marechaussee.

oktober 11, 2016

De VVD-fractie wilt de taxi-problematiek op Schiphol aanpakken.....

SCHIPHOL – De VVD-fractie wilt de taxi-problematiek op Schiphol aanpakken.

Dit doen ze naar aanleiding van een woekerrit waarbij een toerist 980 euro moest betalen voor een rit van Schiphol naar Amsterdam.

Daarnaast zijn er geluiden opgevangen over de onveilige situatie op de taxistandplaats van Schiphol.

Fractieleden Rob Koster en Jurgen Nobel hebben polshoogte genomen en waren verbaast over de grimmige sfeer op de taxistandplaats, waarbij zelfs meerdere opstootjes tussen taxichauffeurs uitbraken.

september 23, 2016

VVD-politica Agnita Bok heeft aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden als gemeenteraadslid in Haarlemmermeer........

HOOFDDORP – VVD-politica Agnita Bok heeft aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden als gemeenteraadslid in Haarlemmermeer.

Zij is tweeënhalf jaar raadslid voor de VVD geweest, waarbij ze voornamelijk actief was op het terrein van onderwijs.

Volgens Bok kostte het raadswerk teveel energie waardoor er voor haar een onhoudbare situatie was ontstaan.

De VVD-fractie is nu van plan om Marco Jonkhout als haar opvolger voor te dragen.
Jonkhout was in de periode 2010-2014 al eerder raadslid voor VVD in Haarlemmermeer.

september 9, 2016

 Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie is maandagavond 12 september de belangrijkste gast van een politiek café van de VVD in Hoofddorp......
 

HOOFDDORP - Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie is maandagavond 12 september de belangrijkste gast van een politiek café van de VVD in Hoofddorp.
De lokale afdeling organiseert voor die avond een bijeenkomst over veiligheid. Het zal daarbij onder meer gaan over woninginbraken en de beveiliging van Schiphol.

De politieke bijeenkomst is in Papa's Beach House aan de IJweg en begint om 08:00 uur. Het politiek café is vrij toegankelijk.

juli 9, 2016

De VVD-fractie in de gemeenteraad wil wachten met het zoeken naar een geschikte plek voor een asielzoekerscentrum in Haarlemmermeer totdat blijkt of er daar wel behoefte is aan is........

HOOFDDORP - De VVD-fractie in de gemeenteraad wil wachten met het zoeken naar een geschikte plek voor een asielzoekerscentrum in Haarlemmermeer totdat blijkt of er daar wel behoefte is aan is.

VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers vroeg het college afgelopen woensdag met haar zoektocht te wachten totdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers met een concrete vraag komt.

B en W maakte kort geleden bekend dat de gemeente op zoek wil naar een geschikte plek voor één of misschien zelfs twee asielzoekerscentra in Haarlemmermeer.

juli 5, 2016

VVD-raadslid Agnita Bok hield tijdens de algemene beschouwingen van donderdag een vurig pleidooi in de gemeenteraad om in Haarlemmermeer een internationale school te vestigen.....

HOOFDDORP – VVD-raadslid Agnita Bok hield tijdens de algemene beschouwingen van donderdag een vurig pleidooi in de gemeenteraad om in Haarlemmermeer een internationale school te vestigen.

De wens om de gemeente om hier een internationale school te vestigen staat wel in het collegeprogramma, maar volgens Bok gebeurd er verder niet veel.

In sommige omliggende gemeentes zoals Amstelveen staat al een internationale school, maar die heeft al een wachtlijst en is eigenlijk te ver weg.

juni 22, 2016

Maandagavond vond in Hoofddorp een politiek café van de VVD plaats. Het gekozen thema was de leegstand van winkelruimte in de gemeente Haarlemmermeer.......

HOOFDDORP – Maandagavond vond in Hoofddorp een politiek café van de VVD plaats.

Het gekozen thema was de leegstand van winkelruimte in de gemeente Haarlemmermeer.

Retaildeskundige Hans van Tellingen was als spreker van mening dat de concurrentie van internetbedrijven lang niet zo’n grote bedreiging voor fysieke winkels vormt als men veelal denkt.

Ook stelde hij dat het met sommige winkelbedrijven in Nederland slecht gaat omdat zij zelf zitten te slapen en niet goed inspelen op veranderingen in de markt.

januari 16, 2016

De JOVD Haarlemmermeer heeft VVD-gemeenteraadslid Jurgen Nobel deze week uitgeroepen tot lokale ‘Liberaal van het Jaar’........

HOOFDDORP - De JOVD Haarlemmermeer heeft VVD-gemeenteraadslid Jurgen Nobel deze week uitgeroepen tot lokale ‘Liberaal van het Jaar’.

Deze jongerenorganisatie van de VVD wil student, ondernemer én gemeenteraadslid Nobel hiermee prijzen voor zijn voorstellen die de gemeente moeten bewegen tot meer ondernemersvrijheid en minder regeldruk in Haarlemmermeer.

oktober 30, 2015

De VVD Haarlemmermeer heeft donderdag bekend gemaakt dat VVD-raadslid Yvonne Butter opstapt. Volgens Butter kan zij haar functie als raadslid niet meer combineren met haar baan......

HAARLEMMERMEER – De VVD Haarlemmermeer heeft donderdag bekend gemaakt dat VVD-raadslid Yvonne Butter opstapt.

Volgens Butter kan zij haar functie als raadslid niet meer combineren met haar baan.

De VVD-fractie zegt begrip te hebben voor haar keuze, maar deze wel te betreuren.

Volgens fractievoorzitter Henk Kuipers is het altijd jammer als je de rit niet samen kan uitzitten.

Verder wenst Kuipers Yvonne namens de fractie alle succes en plezier in haar werk en privé-leven.