MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Tussen de Bedrijven | 10:00 - 12:00
Share |

Content about Nicole Mulder

mei 4, 2018

De fractievoorzitter van GroenLinks in Haarlemmermeer, Nicole Mulder, is kandidaat-wethouder in Heemstede........

De fractievoorzitter van GroenLinks in Haarlemmermeer, Nicole Mulder, is kandidaat-wethouder in Heemstede.

Komende weken voert GroenLinks Heemstede formatiegesprekken met Heemsteeds Burger Belang en de PvdA, waarbij gestreefd wordt om eind mei het college te installeren.

Nicole Mulder zal dan ook op korte termijn afscheid nemen van de Haarlemmermeerse gemeenteraad.

september 4, 2015

GroenLinks Haarlemmermeer heeft naar aanleiding en vaststelling van de Voorjaarsrapportage een sessieverzoek ingediend.....

HOOFDDORP - GroenLinks Haarlemmermeer heeft naar aanleiding en vaststelling van de Voorjaarsrapportage een sessieverzoek ingediend.

De partij wil met de gemeenteraad te praten over een gedegen en goed afgewogen bezuinigingsplan nu er tekorten zijn voorzien op de gemeentebegroting.

De fractie van GroenLinks wil verder dat het college nog voor de Begrotingsraad met een degelijk bezuinigingsplan komt.

In een sluitende meerjarenbegroting moeten volgens fractievoorzitter Nicole Mulder de keuzes en de prioriteiten die de raad aangeeft nadrukkelijk worden meegenomen.

januari 24, 2015

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Nicole Mulder is Haarlemmermeer een landschapsarchitect waard, omdat in teveel groengebieden met ‘postzegelarchitectuur’ wordt gewerkt..... 

HOOFDDORP –  Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Nicole Mulder is Haarlemmermeer een landschapsarchitect waard, omdat in teveel groengebieden met ‘postzegelarchitectuur’ wordt gewerkt. Cultuurwethouder Derk Reneman en D66’er Joost Koomen vinden het de moeite waard om dit nader te bespreken. HAP-raadslid Ron Heimerikx wijst erop dat Haarlemmermeer al met structuurplannen werkt, waarin reeds een samenhang tussen de onderdelen te vinden is.

december 20, 2014

Inwoners van Haarlemmermeer zijn bezorgd over het fijnstof dat vrijkomt bij het vliegverkeer op Schiphol.....

HOOFDDORP - Inwoners van Haarlemmermeer zijn bezorgd over het fijnstof dat vrijkomt bij het vliegverkeer op Schiphol.

mei 17, 2014

Nicole Mulder is verkozen tot nieuwe fractievoorzitter en opvolger van Herman Tuning die donderdagavond is aangesteld als wethouder in de gemeente Weesp...

HOOFDDORP - Nicole Mulder is verkozen tot nieuwe fractievoorzitter en opvolger van Herman Tuning die donderdagavond is aangesteld als wethouder in de gemeente Weesp.

Mulder was ook in de vorige raadsperiode raadslid, maar viel bij de afgelopen verkiezingen buiten de boot.
De Hoofddorpse kon alsnog terugkeren in de gemeenteraad doordat Herman Tuning is vertrokken.

De nieuwe fractievoorzitter liet donderdag weten dat GroenLinks zich de komende 4 jaar sterk zal maken voor een groene, duurzame en sociale gemeente Haarlemmermeer.