MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Tussen de Bedrijven | 10:00 - 12:00
Share |

Content about Gemeenteraad

januari 31, 2018

De gemeenteraad van Haarlemmermeer vergadert op donderdag 1 februari. De meeste tijd zal besteed worden aan de zienswijze van Haarlemmermeer op de voorkeursvariant van de Duinpolderweg………

De gemeenteraad van Haarlemmermeer vergadert op donderdag 1 februari 2018 over de subsidieverlening voor peuteropvang. Het agendapunt over anoniem solliciteren is uitgesteld. De meeste tijd zal besteed worden aan de zienswijze van Haarlemmermeer op de voorkeursvariant van de Duinpolderweg.

De werkgroep Duinpolderweg - Nieuwe Bennebroekerweg uit Floriande heeft aangegeven te gaan inspreken, omdat zij op een deel van het traject geen 2x2 rijbanen wil.

januari 24, 2018

In een brief aan de gemeenteraad schrijft buurtbewoonster Petra van Eif van Het Oude Buurtje dat de gemeente Haarlemmermeer onvolledige informatie geeft over de toekomst van Het Oude Raadhuis in Hoofddorp.......

HOOFDDORP - In een brief aan de gemeenteraad schrijft buurtbewoonster Petra van Eif van Het Oude Buurtje dat de gemeente Haarlemmermeer onvolledige informatie geeft over de toekomst van Het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Daarom moet de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan niet goedkeuren.  Volgens Van Eif staat er in publicaties van de gemeente op 19 december dat er reeds ’verkennende gesprekken’ zijn gevoerd met een horecaondernemer, terwijl wethouder Reneman tegen de gemeenteraad heeft gezegd dat er nog geen plannen zijn.

januari 19, 2018

Op donderdag 18 januari hebben de gemeenteraden van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gezamenlijk vergaderd. Zij spraken over de invulling van de nieuwe omgevingswet......

Op donderdag 18 januari hebben de gemeenteraden van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gezamenlijk vergaderd. Zij spraken over de invulling van de nieuwe omgevingswet.

De invoering van de wet is gepland voor 2021. Dan is er een nieuwe gemeente Haarlemmermeer waar de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude deel van uitmaakt.

De gemeenteraden gaan wel in hun eigen raadsvergaderingen van eind januari 2018 hierover stemmen, omdat zij tot 2019 formeel nog afzonderlijke gemeenten zijn.

december 20, 2017

Het college van burgemeester en wethouders in Haarlemmermeer heeft een onderzoek laten uitvoeren over het participatiebeleid. Het rapport “Haarlemmermeer weet raad” wordt donderdag 21 december besproken in de gemeenteraad......

Het college van burgemeester en wethouders in Haarlemmermeer heeft een onderzoek laten uitvoeren over het participatiebeleid.

Het rapport “Haarlemmermeer weet raad” wordt donderdag 21 december besproken in de gemeenteraad.

Het college neemt de aanbevelingen over en gaat daarbij duidelijker vooraf aangeven wat de ruimte voor participatie is.

Het samenspel tussen gemeentebestuur met inwoners, ondernemers, organisaties en ambtenaren zal worden verfijnd.

Het debat in de gemeenteraad over dit onderwerp begint om 20.00 uur.

december 13, 2017

De gemeenteraad gaat donderdag 14 december 2017 praten over de fysieke leefomgeving. Het doel is een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte......

De gemeenteraad gaat donderdag 14 december 2017 praten over de fysieke leefomgeving.

Het doel is een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte.

Een onderdeel daarvan is het voorstel om de parkeerautomaten te vervangen voor meer gebruiksvriendelijke exemplaren.

Bij inwoners is veel ongenoegen over de ingewikkelde en langdurige handelingen die moeten worden uitgevoerd bij het betalen aan de parkeerautomaat.

De vergadering van de gemeenteraad begint om 19.00 uur in het raadhuis en is ook via internet te volgen.

november 24, 2017

Bij zijn afscheid als burgemeester van Haarlemmermeer is Theo Weterings benoemd tot ereburger van de gemeente. Hij kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door de vice-voorzitter van de gemeenteraad Mieke Booij......

Bij zijn afscheid als burgemeester van Haarlemmermeer is Theo Weterings benoemd tot ereburger van de gemeente.

Hij kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door de vice-voorzitter van de gemeenteraad Mieke Booij.

Een en ander vond plaats tijdens de buitengewone vergadering van de Haarlemmermeerse gemeenteraad donderdagavond.

Bij die gelegenheid blikten de commissaris van de koning, collega burgemeesters en vertegenwoordigers van zusterstad Cebu en de dorps- en wijkraden terug op de ruim tienjarige ambtsperiode van Weterings.

november 7, 2017

De gemeenteraad steunt een initiatief van vluchtelingenjongeren, die willen inburgeren en zich willen verdiepen in de Nederlandse cultuur. De raad stelde een budget van 5000 euro ter beschikking voor het project ’zomerschool het hele jaar door’........

De gemeenteraad steunt een initiatief van vluchtelingenjongeren, die willen inburgeren en zich willen verdiepen in de Nederlandse cultuur. De raad stelde een budget van 5000 euro ter beschikking voor het project ’zomerschool het hele jaar door’.

Daartoe hadden PvdA en D66 een motie ingediend. Alleen de VVD stemde tegen.

Het initiatief is een vervolg op de zomerschool die de jongeren afgelopen zomer in Haarlemmermeer hebben gevolgd.

oktober 25, 2017

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente kan volgens wethouder Ap Reinders bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelen.....

HAARLEMMERMEER – Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente kan volgens wethouder Ap Reinders bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelen. Er wordt niet alleen gekeken naar prijs en kwaliteit, maar ook de effecten van het inkoopbeleid op inwoners en ondernemers, op welvaart, klimaat en milieu worden meegewogen. De gemeenteraad stelde onlangs het Inkoopbeleid 2017 vast, waarin meegenomen is dat het inkoopbeleid moet bijdragen aan de maatschappelijke ambities van de gemeente. Haarlemmermeer heeft een inkoopvolume van ruwweg 200 miljoen euro per jaar. 

oktober 20, 2017

De gemeenteraad van Haarlemmermeer is de aangewezen instantie om te beslissen over lokale verkeerszaken.....

HOOFDDORP - De gemeenteraad van Haarlemmermeer is de aangewezen instantie om te beslissen over lokale verkeerszaken. Dat stelt de raadsfractie van de lokale partij HAP.
Volgens de fractie moet de raad die bevoegdheid niet uit handen geven aan de Vervoersregio Amsterdam.

september 12, 2017

Wethouder Ap Reinders zegt toe met scholen in gesprek te gaan om te onderzoeken of in Haarlemmermeer kinderen zonder ontbijt of lunch naar school gaan.......

Wethouder Ap Reinders zegt toe met scholen in gesprek te gaan om te onderzoeken of in Haarlemmermeer kinderen zonder ontbijt of lunch naar school gaan.

Het initiatief komt van raadslid Rinus Beusenberg van de partij SRH. Hij diende een motie met die strekking in en kreeg de steun van alle partijen, behoudens de VVD.

Volgens Beusenberg mag het niet zo zijn, dat kinderen als gevolg van armoede in het gezin met een lege maag rondlopen. Of dat in Haarlemmermeer ook voorkomt is niet bekend, vandaar het onderzoek.

september 4, 2017

Met de beëdiging van 23 meisjes en jongens tussen de 13 en 21 jaar tijdens de raadsvergadering op 7 september is de jongerengemeenteraad een feit.....

HOOFDDORP - Met de beëdiging van 23 meisjes en jongens tussen de 13 en 21 jaar tijdens de raadsvergadering op 7 september is de jongerengemeenteraad een feit. Haarlemmermeer had eerder al een kindergemeenteraad en een kinderburgemeester.

De volwassen gemeenteraad besloot ruim een jaar geleden tot de vorming van een kinder- en jongerengemeenteraad. Doel van de beide raden is om kinderen en jongeren te laten kennismaken met alle zaken waarmee de gemeente te maken heeft.

Bron: HC Nieuws.

mei 25, 2017

Raadslid Anneke van der Veer wil van het college van B en W weten wat de gemeente Haarlemmermeer tot nu toe heeft uitgegeven aan alle procedures voor de realisatie van windparken......

Raadslid Anneke van der Veer wil van het college van B en W weten wat de gemeente Haarlemmermeer tot nu toe heeft uitgegeven aan alle procedures voor de realisatie van windparken.

Vorige week werd bekend dat de gemeente zich heeft aangesloten bij een procedure bij de Raad van State om te proberen het windpark Haarlemmermeer-Zuid alsnog mogelijk te maken.

De provincie Noord-Holland wijst de komst van een windpark voor 14 windturbines in Haarlemmermeer-Zuid af, omdat de turbines zo hoog worden dat ze een gevaar voor het vliegverkeer vormen.

april 12, 2017

VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers vond het nodig de gemeenteraad en het college afgelopen donderdag te waarschuwen voor de slechte wegen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.......

HOOFDDORP - VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers vond het nodig de gemeenteraad en het college afgelopen donderdag te waarschuwen voor de slechte wegen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Naast de slechte wegen in deze toekomstige fusiegemeente, laat volgens Kuipers ook het onderhoud van de openbare ruimte daar te wensen over en zal dit Haarlemmermeer nog veel geld kosten.

Burgemeester Theo Weterings bevestigde deze waarneming van Kuipers en is dit volgens hem één van de onderwerpen die beide gemeenten nog met elkaar moeten bespreken.

april 8, 2017

De gemeenteraad heeft donderdagavond debat gevoerd over de veiligheid op de rotonde van de Kruisweg in het centrum van Hoofddorp.....

HOOFDDORP - De gemeenteraad heeft donderdagavond debat gevoerd over de veiligheid op de rotonde van de Kruisweg in het centrum van Hoofddorp.

Dit was na aanleiding van kritiek van Forza-fractievoorzitter Paul Meijer na het zoveelste ongeluk op deze plek waarbij een fietser was betrokken.

Omdat fietsers op deze rotonde in twee richtingen mogen rijden ontstaat hierdoor veel verwarring bij het overige verkeer met aanrijdingen als gevolg.

maart 19, 2017

Gemeenteraad wil snelle aanpak parkeerknelpunten Hoofddorp.....De gemeenteraad wil dat verkeerswethouder Derk Reneman alle parkeerknelpunten in en rond het centrum van Hoofddorp snel aanpakt.....

HOOFDDORP – De gemeenteraad wil dat verkeerswethouder Derk Reneman alle parkeerknelpunten in en rond het centrum van Hoofddorp snel aanpakt.

Dit bleek tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag.

Hoeveel geld hiervoor nodig is moet nog blijken, maar Reneman schat dit tussen de dertig- en veertigduizend euro gaat kosten.

Van dat geld moeten er maatregelen getroffen worden rond de Draverslaan, de Hoofdweg, de Kruisweg en andere knelpunten die bij de inspraak rond het nieuwe parkeerbeleid zijn aangedragen.

Bron: haarlemsdagblad.nl

februari 25, 2017

Een groep inwoners uit Badhoevedorp is een actie gestart om een middelbare school in het dorp te krijgen.....

BADHOEVEDORP - Een groep inwoners uit Badhoevedorp is een actie gestart om een middelbare school in het dorp te krijgen.

De initiatiefnemers hebben bij een petitie al meer dan duizend handtekeningen van voorstanders opgehaald.

Ook hebben zij gesprekken gevoerd met leden van de gemeenteraad en met schoolbesturen in de regio.

Badhoevedorp verjongt momenteel snel omdat er steeds meer jonge gezinnen komen wonen.

januari 19, 2017

Wethouder Derk Reneman van Financiën kwam tijdens een debat over de nieuwe subsidieverordening in aanvaring met een deel van de gemeenteraad......

HOOFDDORP - Wethouder Derk Reneman van Financiën kwam tijdens een debat over de nieuwe subsidieverordening in aanvaring met een deel van de gemeenteraad. In de verordening staat dat organisaties voortaan tot 1 augustus de tijd krijgen om een aanvraag te doen voor een subsidie in het nieuwe jaar. D66'er Jhinnoe vroeg zich af waarom dat niet 1 oktober kan worden, een datum die andere gemeenten ook hanteren. Volgens Reneman is 1 oktober geen haalbare kaart om alle aanvragen af te handelen.

januari 14, 2017

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdagavond gestemd over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening om daarmee de taxioorlog op Schiphol te bestrijden.....

HOOFDDORP - De gemeenteraad heeft afgelopen donderdagavond gestemd over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening om daarmee de taxioorlog op Schiphol te bestrijden.

Deze stemming was eerder dan het de bedoeling was omdat deze aangepaste verordening hard nodig is.

Met dit positieve besluit van de gemeenteraad is, kan burgemeester Theo Wetering nu met een handhavingsplan komen dat hij op korte termijn met het Openbaar Ministerie zal bespreken.

december 24, 2016

Een meerderheid van de gemeenteraad is voor de komst van een lokaal raadgevend referendum.....

HOOFDDORP - Een meerderheid van de gemeenteraad is voor de komst van een lokaal raadgevend referendum.

Daarbij werd afgelopen donderdag een motie aangenomen die het college van burgemeester en wethouders de opdracht geeft om met een modelverordening te komen.

De fracties van VVD, CDA en PvdA stemden tegen.

PvdA-raadslid Willem Klijn noemde een referendum “voer voor populisten”, waarbij hij verwees naar de referenda over Brexit in Engeland en over het Oekraïne-referendum in Nederland.

december 21, 2016

Volgens STERK, de  jongste politieke beweging in Haarlemmermeer versterkt ontkenning de radicalisering........

HOOFDDORP - Volgens STERK, de  jongste politieke beweging in Haarlemmermeer versterkt ontkenning de radicalisering. Raadslid Anneke van der Veer roept haar collega-raadsleden op om het beestje bij de naam te noemen. Aanleiding tot die oproep was het Plan van Aanpak dat het college van B&W van Haarlemmermeer heeft opgesteld. In dat Plan wordt benadrukt dat radicalisering ook geldt voor links-extremisme, rechts-extremisme, dieren- en milieuactivisme.

december 15, 2016

Dinsdagavond zijn de gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer akkoord gegaan met het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van beide gemeenten.......

HAARLEMMERMEER – Dinsdagavond zijn de gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer akkoord gegaan met het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van beide gemeenten. Het herindelingsontwerp ligt nu ter inzage tot en met 10 februari. Daarna wordt het herindelingsadvies opgesteld dat beide colleges van burgemeester en wethouders en beide gemeenteraden moeten vaststellen. Voor 1 mei moet het herindelingsadvies naar de Provincie worden gestuurd.

november 11, 2016

De gemeenteraad van Haarlemmermeer is geschrokken van het hoge bedrag van 19 miljoen euro dat nodig is voor renovatie van het oude deel het raadhuis in Hoofddorp.....

HOOFDDORP - De gemeenteraad van Haarlemmermeer is geschrokken van het hoge bedrag van 19 miljoen euro dat nodig is voor renovatie van het oude deel het raadhuis in Hoofddorp.

Dit renovatieplan is onderdeel van het totaalplan van 32 miljoen euro dat nodig is voor verhuizing van de publieksbalies naar Het Cultuurgebouw en de bouw van een nieuw werkhuis voor de ambtenaren.

PvdA-wethouder Tom Horn is van mening dat veel vragen van raadsleden te vroeg komen om deze nu al goed te kunnen beantwoorden en meldt daarbij dat de raad eerder akkoord ging met het nieuwe raadhuisplan.

november 9, 2016

CDA-raadslid Herman Koning en HAP-collega Tim van Essen vragen opnieuw aandacht voor de slechte bereikbaarheid met openbaar vervoer van vier zorgcentra in Hoofddorp......

HOOFDDORP - CDA-raadslid Herman Koning en HAP-collega Tim van Essen vragen opnieuw aandacht voor de slechte bereikbaarheid met openbaar vervoer van vier zorgcentra in Hoofddorp. De buurtbus die bijna voor de deur stopt is geen goed alternatief omdat die niet op zaterdag en zondag rijdt. Deze situatie is afgelopen voorjaar ontstaan toen Connexxion-bus 340 een nieuwe halte kreeg bij de Geniedijk. Sindsdien wordt niet meer gestopt bij de RK kerk en Houtwijkerveld. Het besluit daartoe bleek al in september 2014 te zijn genomen, maar dat was de gemeenteraad van Haarlemmermeer ontgaan.

november 4, 2016

De fracties van het CDA en D66 hebben het College van B en W gevraagd naar de uitwerking van de door de Raad aangenomen moties “Hobbelweg” en “Tijdelijke Verkeersmaatregelen”.....

HAARLEMMERMEER - De fracties van CDA en D66 hebben het College van B en W gevraagd naar de uitwerking van de door de Raad aangenomen moties “Hobbelweg” en “Tijdelijke Verkeersmaatregelen”.

Bij de motie “Hobbelweg” gaat het om de aanpak van de probleemdrempels in de gemeente. De CDA- en D66-fracties willen van het College weten of er al besloten is welke probleemdrempels er aangepast zullen worden en welke planning daarbij hoort.