MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
To The Weekend | 22:00 - 00:00
Share |

Content about Gemeenteraad

oktober 19, 2018

Gemeenteraad Haarlemmermeer worstelde donderdagavond opnieuw met de onteigening van twee winkelpanden aan de Concourslaan in Hoofddorp, om grootschalige detailhandel mogelijk te maken......

Gemeenteraad Haarlemmermeer worstelde donderdagavond opnieuw met de onteigening van twee winkelpanden aan de Concourslaan in Hoofddorp, om grootschalige detailhandel mogelijk te maken.

Het voorstel tot onteigening werd gedaan, omdat een wethouder al in 2011 die toezegging deed aan de projectontwikkelaar. Wel zijn alle partijen voorstander van snelle uitvoering van de renovatie van de Concourslaan.

De raad vindt onteigening een zwaar middel, omdat het ingediende plan van de ondernemers Khemai en Bakker binnen de renovatieplannen zou passen.

oktober 5, 2018

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft in de vergadering van 4 oktober besloten dat er een onderzoek moet komen naar de inhoudelijke rol van de media in Haarlemmermeer.....

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft in de vergadering van 4 oktober besloten dat er een onderzoek moet komen naar de inhoudelijke rol van de media in Haarlemmermeer, zoals die van een waakhond voor de politiek, en naar de verschraling van de lokale media.

Bij het onderzoek dienen de kwantiteit en kwaliteit van de berichtgeving over de gemeente geïnventariseerd te worden. Hoe verhouden die zich tot de berichtgeving in gemeenten van vergelijkbare grootte?

Het voorstel werd in de raad aangenomen met alleen tegenstemmen van HAP en VVD.
 

september 28, 2018

Donderdagavond heeft de gemeenteraad gesproken over de wenselijkheid om knalvuurwerk te verbieden in Haarlemmermeer.....

Donderdagavond heeft de gemeenteraad gesproken over de wenselijkheid om knalvuurwerk te verbieden in Haarlemmermeer.

Met uitzondering van GroenLinks, die pleit voor een algeheel verbod, waren alle partijen het erover eens dat een verbod niet wenselijk is.

Meer aandacht voor het opsporen van illegaal vuurwerk en handhaving van de bestaande regels heeft de voorkeur.

Vuurwerk bij de nieuwjaarsviering is een traditie, en een verbod wordt als onwenselijke betutteling ervaren door de gemeenteraad.
 

juli 30, 2018

Burgemeester Onno Hoes heeft raadslid Anneke van der Veer op 19 juli een zogenaamde ‘waarschuwingsbrief ‘gestuurd wegens het niet meer voldoen aan de vereisten van het raadslidmaatschap conform de Kieswet.....

Burgemeester Onno Hoes heeft raadslid Anneke van der Veer op 19 juli een zogenaamde ‘waarschuwingsbrief ‘gestuurd wegens het niet meer voldoen aan de vereisten van het raadslidmaatschap conform de Kieswet.

Hoes heeft geconstateerd dat het raadslid sinds 7 mei formeel geen ingezetene meer is van de gemeente.

Volgens artikel 10 van de Gemeentewet moet een raadslid ingezetene zijn van de gemeente.

Van der Veer heeft de mogelijkheid de conclusie van de burgemeester te aanvaarden, waarna haar lidmaatschap na acht dagen beëindigd wordt.

juni 13, 2018

Op donderdagavond vergadert de gemeenteraad in het raadhuis aan het Raadhuisplein in Hoofddorp.....

Op donderdagavond vergadert de gemeenteraad in het raadhuis aan het Raadhuisplein in Hoofddorp.

Op de agenda staat de vragensessie voor de raadsleden. Daarna praat men over de voortgang 2018 van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en de omlegging van de A9.

Ook wordt er gesproken over de voorstellen om de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november te verhogen.

De vergadering wordt afgesloten met een besloten bijeenkomst over het meerjarenperspectief van grondzaken Haarlemmermeer.

juni 6, 2018

De gemeenteraad Haarlemmermeer vergadert weer op donderdag 7 juni om 17.00 uur in het raadhuis.....

De gemeenteraad Haarlemmermeer vergadert weer op donderdag 7 juni om 17.00 uur in het raadhuis.

Op de agenda staan onder andere het vragenuurtje, ook voor inwoners, Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp, Meerjarenbegroting Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Onteigeningsplan panden Concourslaan en het bestemmingsplan Tudorpark.

Op de stemmingenlijst staan onder andere de parkeerverordening en het onteigeningsplan van de panden Concourslaan.

De vergadering start om 17.00 uur en is te volgen via een livestream op gemeenteraad.haarlemmermeer.nl
 

juni 5, 2018

De gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer fietsen samen op zaterdag 23 juni naar en door Zwanenburg, Halfweg, Spaarndam en Spaarnwoude.......

De gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer fietsen samen op zaterdag 23 juni naar en door Zwanenburg, Halfweg, Spaarndam en Spaarnwoude. Dat doen ze in het kader van de traditie De Raad Fietst.

Begonnen wordt bij dorpscentrum De Olm in Zwanenburg. Ze bezoeken daarna verschillende belangrijke punten van dit deel van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Eindpunt van de fietstocht is dit jaar Het Gemaal.

mei 23, 2018

Na het voorjaarsreces gaat de gemeenteraad op donderdag weer in vergadering.....

Na het voorjaarsreces gaat de gemeenteraad op donderdag weer in vergadering. Op de agenda staat onder andere het vragenuurtje ook voor inwoners, de werkwijze van de Metropool Regio Amsterdam, de parkeerverordening 2018, en het bestemmingplan Zwanenburg West en de Weeren.

Bij de stemmingen staat o.a. op de agenda de gemeentelijke activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van november, de winkeltijdenverordening en de nota Bodembeheer gemeente Haarlemmermeer.

mei 2, 2018

De gemeenteraadsfractie van Forza! is erg geschrokken van het bericht in het Algemeen Dagblad dat burgemeester Hoes niet gekend is in het besluit om Schiphol afgelopen zondag af te sluiten.......

De gemeenteraadsfractie van Forza! is erg geschrokken van het bericht in het Algemeen Dagblad dat burgemeester Hoes niet gekend is in het besluit om Schiphol afgelopen zondag af te sluiten. Volgens Forza! is de burgemeester immers verantwoordelijk bij rampen en crises op Schiphol. De fractie wil nu van het college weten wat zijn reactie hierop is en ook waarom de gemeenteraad niet meteen ingelicht is. Verder vraagt Forza! zich af wat er wordt ondernomen om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt en of de waarnemend burgemeester inmiddels al is toegerust op zijn verantwoordelijk m.b.t.

april 26, 2018

Haarlemmermeer gaat zich aansluiten bij het project Open Overheid dat de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gemaakt.......

Haarlemmermeer gaat zich aansluiten bij het project Open Overheid dat de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gemaakt. Een voorstel daartoe is door de gemeenteraad aangenomen. Via dat programma, waar al honderd gemeenten aan meedoen, worden voorstellen, notulen, moties en stemuitslagen van de gemeenteraad toegankelijk gemaakt als open data. Daarmee kunnen raadsleden en journalisten, maar ook onderzoekers, belangenorganisaties en inwoners zich informeren.

april 26, 2018

Inwoners van Haarlemmermeer moeten per voorstel kunnen zien welke partij voor en welke tegen heeft gestemd..........

Inwoners van Haarlemmermeer moeten per voorstel kunnen zien welke partij voor en welke tegen heeft gestemd. De gemeenteraad heeft een voorstel van D66, HAP, Forza, Onafhankelijk Liberaal en raadslid Van der Veer om dat mogelijk te maken aangenomen. Er komt een onderzoek naar digitaal stemmen, waarmee het stemgedrag van raadsleden wordt vastgelegd. Om overzichtelijk te maken welke partij of welk raadslid ergens voor of tegen stemt moet het mondelinge stemmen worden vervangen door een druk op de knop in de raadszaal.

april 7, 2018

11 april houdt de gemeenteraad Haarlemmermeer de jaarlijkse kinderraad. Het doel is om kinderen van groep 7 van basisscholen op een speelse manier kennis te laten maken met de gemeente en politiek.......

Woensdag 11 april houdt de gemeenteraad Haarlemmermeer de jaarlijkse kinderraad. Het doel is om kinderen van groep 7 van basisscholen op een speelse manier kennis te laten maken met de gemeente en politiek.

Elk jaar wordt een aantal scholen uitgenodigd om mee te doen met de kinderraad. De deelnemende scholen krijgen een lesprogramma.

Daarnaast presenteert elke school een projectvoorstel over een door hen gewenste activiteit. De kinderraad kiest het beste voorstel. De gemeente voert het gekozen voorstel uit.

maart 10, 2018

Het verplaatsen van licht vervuilde grond van Schiphol naar Aalsmeerderbrug was in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 maart onderwerp van gesprek.......

Het verplaatsen van vervuilde grond van Schiphol naar Aalsmeerderbrug was in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 maart onderwerp van gesprek.

Veel fracties waren blij met de verhelderende brief die D66-wethouder John Nederstigt aan de raad heeft gezonden.

In de brief schrijft hij dat de berichtgeving door de provincie over de mate van de vervuiling niet juist was.

Nederstigt riep de provincie op een voorlichtingsbijeenkomst te houden voor inwoners.

maart 6, 2018

Donderdag 8 maart 2018 wordt er door de gemeenteraad een hoorzitting georganiseerd over het bestemmingsplan Wickevoort in Cruquius. Het is de bedoeling dat er woning gebouwd gaan worden op dit terrein.....

Donderdag 8 maart 2018 wordt er door de gemeenteraad een hoorzitting georganiseerd over het bestemmingsplan Wickevoort in Cruquius. Het is de bedoeling dat er woning gebouwd gaan worden op dit terrein.

Bewoners en organisaties die een zienswijze hebben ingediend op het plan kunnen deze toelichten en reageren op wat het college van Burgemeester en Wethouders hebben aangegeven met de zienswijzen te doen.

Op 15 maart 2018 gaat de gemeenteraad dan in een sessie er over praten en uiteindelijk op 22 maart wordt er gestemd over het bestemmingsplan.
 

maart 5, 2018

Door een inschattingsfout van de gemeente Haarlemmermeer is de aanleg van sportcomplex De Veldpost in Badhoevedorp ruim 300.000 euro duurder.....

Door een inschattingsfout van de gemeente Haarlemmermeer is de aanleg van sportcomplex De Veldpost in Badhoevedorp ruim 300.000 euro duurder.

De prijzen voor aannemerswerk en bouwmaterialen zijn gestegen en de ondergrond bleek onvoldoende stevig voor de fundering van de clubhuizen van Sporting Badhoevedorp en AV Badhoevedorp.

Ondanks de budgetoverschrijding gaat de bouw door, om de bouwgrond van de nieuwe wijk Quatrebras op het oude sportterrein tijdig op te leveren.

De gemeenteraad praat er donderdag 8 maart over.
 

maart 3, 2018

Nu de overheveling van vluchten van Schiphol naar Lelystad met een jaar is uitgesteld gaat de gemeenteraad van Haarlemmermeer praten over de consequenties voor inwoners......

Nu de overheveling van vluchten van Schiphol naar Lelystad met een jaar is uitgesteld gaat de gemeenteraad van Haarlemmermeer praten over de consequenties voor inwoners.

De raad is niet eensgezind over Schiphol. Waar Forza! de economie laat prevaleren zijn partijen als HAP en PvdA meer bezorgd over de belangen van de inwoners.

Zij vinden dat Haarlemmermeer niet de overlast moet krijgen die Lelystad niet tolereert.

Wel unaniem zijn de partijen het eens met de VVD en GroenLinks dat het debat nu snel moet komen.
 

februari 23, 2018

Bewoners van de Lindholm en Birkholm in Hoofddorp vinden een geplande woontoren van 10 verdiepingen op de hoek van de Assumburg en de Van Heuven Goedhartlaan te hoog......

Bewoners van Lindholm en Birkholm in de Hoofddorpse wijk Bornholm vinden een geplande woontoren van 10 verdiepingen op de hoek van de Assumburg en de Van Heuven Goedhartlaan te hoog.

Vier bewoners, die inspraken bij de gemeenteraadsvergadering op donderdag 22 februari, vrezen dat het 32 meter hoge appartementengebouw de zon uit hun tuinen en woningen haalt.

De insprekers gaven aan slecht geïnformeerd te zijn over de plannen, maar volgens HAP-raadslid Ron Heimerikx heeft de gemeenteraad jaren geleden al besloten de woontoren mogelijk te maken.

februari 9, 2018

Een belangrijk deel van de gemeenteraad Haarlemmermeer vindt een onteigeningprocedure voor twee panden in de Hoofddorpse Concourslaan op dit moment een te zwaar middel......

Een belangrijk deel van de gemeenteraad Haarlemmermeer vindt een onteigeningprocedure voor twee panden in de Hoofddorpse Concourslaan op dit moment een te zwaar middel.

In de vergadering van afgelopen donderdag pleitte de raad voor ruimte om een minnelijke oplossing mogelijk te maken zonder de druk van een onteigeningsprocedure.

John Jhinnoe van D66 gaf aan dat er een uitstel van 8 weken zou kunnen worden gegeven. Daarna zou de raad alsnog kunnen besluiten over een onteigening.

De stemming hierover in de raad is gepland op donderdag 22 februari.
 

januari 31, 2018

De gemeenteraad van Haarlemmermeer vergadert op donderdag 1 februari. De meeste tijd zal besteed worden aan de zienswijze van Haarlemmermeer op de voorkeursvariant van de Duinpolderweg………

De gemeenteraad van Haarlemmermeer vergadert op donderdag 1 februari 2018 over de subsidieverlening voor peuteropvang. Het agendapunt over anoniem solliciteren is uitgesteld. De meeste tijd zal besteed worden aan de zienswijze van Haarlemmermeer op de voorkeursvariant van de Duinpolderweg.

De werkgroep Duinpolderweg - Nieuwe Bennebroekerweg uit Floriande heeft aangegeven te gaan inspreken, omdat zij op een deel van het traject geen 2x2 rijbanen wil.

januari 24, 2018

In een brief aan de gemeenteraad schrijft buurtbewoonster Petra van Eif van Het Oude Buurtje dat de gemeente Haarlemmermeer onvolledige informatie geeft over de toekomst van Het Oude Raadhuis in Hoofddorp.......

HOOFDDORP - In een brief aan de gemeenteraad schrijft buurtbewoonster Petra van Eif van Het Oude Buurtje dat de gemeente Haarlemmermeer onvolledige informatie geeft over de toekomst van Het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Daarom moet de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan niet goedkeuren.  Volgens Van Eif staat er in publicaties van de gemeente op 19 december dat er reeds ’verkennende gesprekken’ zijn gevoerd met een horecaondernemer, terwijl wethouder Reneman tegen de gemeenteraad heeft gezegd dat er nog geen plannen zijn.

januari 19, 2018

Op donderdag 18 januari hebben de gemeenteraden van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gezamenlijk vergaderd. Zij spraken over de invulling van de nieuwe omgevingswet......

Op donderdag 18 januari hebben de gemeenteraden van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gezamenlijk vergaderd. Zij spraken over de invulling van de nieuwe omgevingswet.

De invoering van de wet is gepland voor 2021. Dan is er een nieuwe gemeente Haarlemmermeer waar de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude deel van uitmaakt.

De gemeenteraden gaan wel in hun eigen raadsvergaderingen van eind januari 2018 hierover stemmen, omdat zij tot 2019 formeel nog afzonderlijke gemeenten zijn.

december 20, 2017

Het college van burgemeester en wethouders in Haarlemmermeer heeft een onderzoek laten uitvoeren over het participatiebeleid. Het rapport “Haarlemmermeer weet raad” wordt donderdag 21 december besproken in de gemeenteraad......

Het college van burgemeester en wethouders in Haarlemmermeer heeft een onderzoek laten uitvoeren over het participatiebeleid.

Het rapport “Haarlemmermeer weet raad” wordt donderdag 21 december besproken in de gemeenteraad.

Het college neemt de aanbevelingen over en gaat daarbij duidelijker vooraf aangeven wat de ruimte voor participatie is.

Het samenspel tussen gemeentebestuur met inwoners, ondernemers, organisaties en ambtenaren zal worden verfijnd.

Het debat in de gemeenteraad over dit onderwerp begint om 20.00 uur.

december 13, 2017

De gemeenteraad gaat donderdag 14 december 2017 praten over de fysieke leefomgeving. Het doel is een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte......

De gemeenteraad gaat donderdag 14 december 2017 praten over de fysieke leefomgeving.

Het doel is een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte.

Een onderdeel daarvan is het voorstel om de parkeerautomaten te vervangen voor meer gebruiksvriendelijke exemplaren.

Bij inwoners is veel ongenoegen over de ingewikkelde en langdurige handelingen die moeten worden uitgevoerd bij het betalen aan de parkeerautomaat.

De vergadering van de gemeenteraad begint om 19.00 uur in het raadhuis en is ook via internet te volgen.

november 24, 2017

Bij zijn afscheid als burgemeester van Haarlemmermeer is Theo Weterings benoemd tot ereburger van de gemeente. Hij kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door de vice-voorzitter van de gemeenteraad Mieke Booij......

Bij zijn afscheid als burgemeester van Haarlemmermeer is Theo Weterings benoemd tot ereburger van de gemeente.

Hij kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door de vice-voorzitter van de gemeenteraad Mieke Booij.

Een en ander vond plaats tijdens de buitengewone vergadering van de Haarlemmermeerse gemeenteraad donderdagavond.

Bij die gelegenheid blikten de commissaris van de koning, collega burgemeesters en vertegenwoordigers van zusterstad Cebu en de dorps- en wijkraden terug op de ruim tienjarige ambtsperiode van Weterings.