MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Sophie Volgt | 19:00 - 21:00
Share |

Content about Gemeente Haarlemmermeer

december 13, 2018

Zondag 16 december bezoekt locoburgemeester Ap Reinders echtpaar Verbaas om het te feliciteren met zijn 65-jarig huwelijksjubileum..........

Zondag 16 december bezoekt locoburgemeester Ap Reinders echtpaar Verbaas om het te feliciteren met zijn 65-jarig huwelijksjubileum. In hun eerste eigen woning in Nieuw-Vennep kregen zij drie kinderen. De heer Verbaas was altijd werkzaam in de landbouw en de laatste 15 jaren van zijn werkzame leven in de wegenbouw, mevrouw deed de huishouding.  Het echtpaar heeft elf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen die een onuitputtelijke bron van plezier zijn. Het paar woont nu in een appartement in Hoofddorp waar het nog steeds zonder hulp zelfstandig woont.

december 13, 2018

Tien handhavers in Haarlemmermeer hebben een opleiding reddend zwemmen gevolgd......

Tien handhavers in Haarlemmermeer hebben een opleiding reddend zwemmen gevolgd. Bij het evalueren van het zwemseizoen 2018 wordt gekeken of de andere veertig toezichthouders ook hiertoe worden opgeleid. De opleiding is een reactie op verdrinkingsgevallen in de Toolenburgerplas en het Haarlemmermeerse Bos in de afgelopen jaren. Er zijn ook  borden geplaatst, in meerdere talen, waar op staat dat er gevaarlijk zwemwater is. Door de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude krijgt de nieuwe gemeente er recreatiegebieden bij, maar daar zijn geen zwemlocaties.

december 5, 2018

Het kruispunt van de Venneperweg naar de Oosterdreef in Nieuw-Vennep zal worden omgebouwd tot een rotonde......

Het kruispunt van de Venneperweg naar de Oosterdreef in Nieuw-Vennep zal worden omgebouwd tot een rotonde.

Dit omdat veel fietsers gebruik maken van de kruising. Gemeente Haarlemmermeer heeft de voorkeur voor deze aanpassing.

De werkzaamheden zullen eind maart 2019 beginnen. Fietsers kunnen daarna over de helft van de rotonde in twee richtingen rijden.

Bron: Haarlems Dagblad
 

december 4, 2018

Onno Hoes is benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer per 1 januari 2019......

Onno Hoes is benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer per 1 januari 2019.

Hierover zijn de lijsttrekkers van de nieuwe gemeente en Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland het eens.

Per 1 januari 2019 ontstaat de nieuwe gemeente Haarlemmermeer na een fusie van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer.
In verband met de fusie zal een burgemeester voor de nieuwe gemeente benoemd moeten worden.

november 29, 2018

Kinderburgemeester Julia Pieters heeft maandag een dagje meegelopen met ‘echte’ burgemeester Onno Hoes......

Kinderburgemeester Julia Pieters heeft maandag een dagje meegelopen met ‘echte’ burgemeester Onno Hoes. Het begon met het afstemmingsoverleg waarbij zij een blik in de burgemeestersagenda kreeg en daarna volgde een belangrijk overleg over veiligheid met o.a. politie, brandweer en marechaussee.

november 28, 2018

Haarlemmermeer gaat door met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) tot in het najaar van 2021.........

Haarlemmermeer gaat door met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) tot in het najaar van 2021. Uit onderzoek van GGD-Kennemerland afgelopen zomer blijkt dat JOGG qua leefstijl en overgewicht zijn vruchten afwerpt. Tot nu lag de focus op nul- tot twaalfjarigen in Hoofddorp-Overbos en Zwanenburg omdat obesitas daar het meest aan de orde was.

november 22, 2018

Zondag 25 november bezoekt burgemeester Onno Hoes het echtpaar Verwindt-Las van Bennekom........

Zondag 25 november bezoekt burgemeester Onno Hoes het echtpaar Verwindt-Las van Bennekom om hen te feliciteren met hun 70-jarig huwelijksjubileum. De echtelieden hebben elkaar in 1947 tijdens danslessen in Amsterdam leren kennen. Ze hebben vier kinderen, negen kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. In 1960 is het paar naar Zwanenburg verhuisd, sinds 1973 woont het in Hoofddorp. Tot 2010 ging het echtpaar nog samen op vakantie, ze hadden 20 jaar lang een vast vakantie adres: de Dennenhoeve in Nunspeet.

november 15, 2018

Beeldengroep De Recreanten van kunstenaar Karel Gomes neemt naar verwachting volgend jaar zomer haar plek op een bankje aan de rand van het meer van het Haarlemmermeerse Bos weer in.....

Beeldengroep De Recreanten van kunstenaar Karel Gomes neemt naar verwachting volgend jaar zomer haar plek op een bankje aan de rand van het meer van het Haarlemmermeerse Bos weer in. De gemeente heeft officiële toestemming binnen om replica’s te maken van de bronzen beelden.De beelden werden in het voorjaar van 2017 gestolen, het ging de dieven waarschijnlijk om het brons. Het gaat om replica’s omdat de mal van het originele beeld niet meer bestaat. Volgens wethouder Reneman zullen dit keer voor de beeldengroep extra beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

november 7, 2018

In 2017 zijn door het team handhaving van de sociale dienstverlening 140 onderzoeken afgerond...........

In 2017 zijn door het team handhaving van de sociale dienstverlening 140 onderzoeken afgerond. Door beëindiging van lopende uitkeringen en het niet toekennen van uitkeringen bespaart de gemeente 845.000 euro. Ook is het project Heronderzoek uitgevoerd waarin de gemeente controleert of verstrekte gegevens juist zijn en of er misschien mogelijkheden zijn om toch deel te nemen aan het arbeidsproces of het verrichten van een Meerprestatie. Dit project levert een besparing op van € 1.547.000.

november 1, 2018

Maandag 5 november rond elf uur bezoekt burgemeester Hoes mevrouw Kroes-Hoogeboom om haar te feliciteren met haar 100ste verjaardag.........

Maandag 5 november rond elf uur bezoekt burgemeester Hoes mevrouw Kroes-Hoogeboom om haar te feliciteren met haar 100ste verjaardag. Mevrouw Kroes woont in Woonzorgcentrum Meerwende in Badhoevedorp en is nog heel goed bij de tijd. Zij heeft negen kinderen en meer dan 20 kleinkinderen. Vier jaar geleden werd zij ernstig ziek, maar knapte na een operatie toch weer op. Mevrouw is al 22 jaar weduwe, haar man overleed kort na het 50-jarig huwelijksjubileum. Haar zoon Paul heeft een boek geschreven waarin vooral de grote liefde van zijn moeder voor alle kinderen staat beschreven.

november 1, 2018

De wijkraad van Graan voor Visch nodigt haar bewoners uit om op 14 november mee te komen praten over de verkeersdrukte in Graan voor Visch.........

De wijkraad van Graan voor Visch nodigt haar bewoners uit om op 14 november mee te komen praten over de verkeersdrukte in Graan voor Visch, met name op de A-weg. Het centrum van Hoofddorp zorgt daar voor veel verkeer en dat zal door de nieuwe parkeergarage Binnenweg en de bouw van HydePark alleen maar toenemen. De Gemeente zal aanwezig zijn om de suggesties van de bewoners te inventariseren. Het is de bedoeling dat de gemeente tijdens de jaarvergadering van de wijkraad in maart met een voorstel komt om tot een oplossing te komen.

oktober 31, 2018

Inwoners van Haarlemmermeer en 4 andere gemeenten kunnen sinds dinsdag het Kieskompas voor hun gemeente invullen.........

Inwoners van Haarlemmermeer en 4 andere gemeenten kunnen sinds dinsdag het Kieskompas voor hun gemeente invullen. De stellingen in het Kieskompas zijn samen met de betrokken partijen vastgesteld. Deze methodiek garandeert dat de twaalf politieke partijen voldoende van elkaar verschillen op deze stellingen. Volgens Tom Etienne, projectmanager van Kieskompas, is dit de enige kieshulp die de standpunten van alle partijen controleert, in tegenstelling tot andere kieshulpen.

oktober 26, 2018

Gemeente Haarlemmermeer gaat 15,5 hectare grond in Badhoevedorp afnemen van projectontwikkelaar Kennemerland Beheer......

Gemeente Haarlemmermeer gaat 15,5 hectare grond in Badhoevedorp afnemen van projectontwikkelaar Kennemerland Beheer.

Dit grond gaat gebruikt worden voor de aanleg van sportcomplex De Veldpost langs de Schipholweg.

Op dit sportcomplex gaan voetbalclubs SC Badhoevedorp en Pancratius spelen. Op hun huidige velden worden namelijk woningen gebouwd.

Ook wil de gemeente in Hoofddorp twee winkelpanden in het centrum afnemen in het belang van Kennemerland. Hier deed een wethouder in 2011 toezegging toe.

oktober 24, 2018

In 2015 heeft de gemeenteraad de motie 'Hobbel weg' aangenomen.........

In 2015 heeft de gemeenteraad de motie 'Hobbel weg' aangenomen. Daarop heeft het College onderzocht hoe drempels door inwoners en weggebruikers worden beleefd. Als eerste worden door de gemeente nu de drempels in de IJweg aangepakt. Er is een enquête gehouden onder de omwonenden, de situatie is geschouwd en er is gekeken naar toekomstige verkeersontwikkelingen. Gebleken is dat tien drempels afwijkingen vertonen ten opzichte van de richtlijnen van de gemeente en dat het ontwerp niet verkeersveilig is.

oktober 24, 2018

Haarlemmermeer loopt nog niet warm voor de verkiezingen van 21 november.......

Haarlemmermeer loopt nog niet warm voor de verkiezingen van 21 november. Dat blijkt uit de eerste van twee peilingen die de gemeente heeft gehouden. Doel van de peilingen is achterhalen of en zo ja waarop Haarlemmermeerders 21 november gaan stemmen. De respons van de peiling bedroeg slechts 14 procent. De gemeente maakt zich zorgen over de opkomst en vindt het ook moeilijk om conclusies aan het onderzoek te verbinden. Uit de steekproef komen de VVD, GroenLinks en het CDA voorlopig als grootste partijen naar voren.

oktober 17, 2018

Wethouder Reneman heeft bekendgemaakt dat de proef met de knip in de Zwanenburgerdijk wordt voortgezet maar dan wel op een andere locatie op de dijk.........

Wethouder Reneman heeft bekendgemaakt dat de proef met de knip in de Zwanenburgerdijk wordt voortgezet maar dan wel op een andere locatie op de dijk. Aanleiding voor de verplaatsing van de proefopstelling zijn bezwaren van ondernemers die bang zijn voor omzetdaling. De tweede proefknip wordt nu meer westelijk aangebracht ter hoogte van de Venenweg. Deze proef start 22 oktober en zal vier weken duren.

oktober 11, 2018

Zaterdag 13 oktober om vier uur bezoekt burgemeester Onno Hoes echtpaar Wijnhout om het te feliciteren met zijn 60-jarig huwelijksjubileum....

Zaterdag 13 oktober om vier uur bezoekt burgemeester Onno Hoes echtpaar Wijnhout om het te feliciteren met zijn 60-jarig huwelijksjubileum. De echtelieden (79 en 78 jaar oud) leerden elkaar kennen op de ijsbaan aan de Oranjelaan in Lisse. Het grootste deel van hun huwelijk woonden zij in Lisserbroek: ze hebben vele jaren een eigen bloemen- en plantenkwekerij gehad. Ze hebben drie dochters, zes kleinkinderen en één achterkleinkind.

oktober 10, 2018

De gemeenteraad van Haarlemmermeer houdt een spoedraadsvergadering op donderdag 11 oktober......

De gemeenteraad van Haarlemmermeer houdt een spoedraadsvergadering op donderdag 11 oktober.

Het raadsdebat gaat over de gerechtelijke uitspraak dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld bij de grondtransacties van het vastgoedbedrijf Televerde.

Het bedrijf claimt minimaal 265 miljoen van Haarlemmermeer, omdat het zich benadeeld voelt door tegenwerking van de gemeente en Schiphol.

Het debat is aangevraagd door de fractie van Sociaal Rechts Haarlemmermeer (SRH).

oktober 4, 2018

Woensdag heeft wethouder Steffens de toegankelijkheid op straat getest......

Woensdag heeft wethouder Steffens de toegankelijkheid op straat getest. Samen met een testteam van ‘Ongehinderd’, een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland, ging zij op pad in winkelcentrum Hoofddorp Centrum om te kijken waar zij –soms letterlijk- tegen aan lopen. Haarlemmermeer is samen met 24 andere gemeenten uitgekozen als koploper voor het manifest “Iedereen doet mee!”, dat inzet op het weghalen van drempels voor mensen met een beperking.

september 28, 2018

In de skybox van het Corendon-hotel in Badhoevedorp heeft VVD Haarlemmermeer het verkiezingsprogramma met de titel “Optimistisch aan de slag” gepresenteerd…..

In de skybox van het Corendon-hotel in Badhoevedorp, met een prachtig uitzicht over Schiphol en de polder, heeft VVD Haarlemmermeer het verkiezingsprogramma met de titel “Optimistisch aan de slag” gepresenteerd.

Naast de gebruikelijke VVD-punten als lage belastingen en meer blauw op straat, gaat de VVD in dit programma ook voor meer 30-kilometerzones in wijken, meer woningen in een groene omgeving en voor een gezellig centrum met meer horeca en terrasjes.

september 27, 2018

Schiphol heeft toestemming nodig van de gemeente Haarlemmermeer om geld te vragen voor het ophalen en afzetten van reizigers vlak bij de terminal.......

Schiphol heeft toestemming nodig van de gemeente Haarlemmermeer om geld te vragen voor het ophalen en afzetten van reizigers vlak bij de terminal. Dat zegt Onno Hoes,  waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. De zogenoemde kiss & ride is nu nog gratis. Schiphol overweegt parkeergeld te heffen om mensen ertoe te bewegen met bus of trein naar de luchthaven te komen. Het plan leidde bij reizigers tot verontwaardiging. Hoes zegt dat het kiss & ride-deel tot de openbare weg hoort. Daarom is een akkoord van de gemeente nodig. Schiphol zegt dat het plan nog niet concreet is.

september 24, 2018

Winkeliers hebben de afgelopen jaren veel veranderingen meegemaakt. Het online winkelen is sterk gegroeid......

Winkeliers hebben de afgelopen jaren veel veranderingen meegemaakt. Het online winkelen is sterk gegroeid.

Op sommige locaties is leegstand zichtbaar en veranderen winkels in horecabedrijven of woningen.

De gemeenten en de provincie zetten zich met winkeliers en vastgoedpartijen in voor aantrekkelijke winkelcentra en een compleet winkelaanbod.

Om dit zo goed mogelijk te doen, wordt er sinds half september een groot onderzoek gedaan naar koopgedrag.

september 22, 2018

Op initiatief van Pablo Meegdes van D66 en Chris Vonk van de PvdA laten raadsleden van Haarlemmermeer zich op 25 september voorlichten over nut en noodzaak van een “mediafonds voor de lokale media”.......

Op initiatief van Pablo Meegdes van D66 en Chris Vonk van de PvdA laten raadsleden van Haarlemmermeer zich op 25 september voorlichten over nut en noodzaak van een “mediafonds voor de lokale media”.

Oud-wethouder Robert Strijk uit Leiden zal zijn ervaringen met het opstarten van het eerste regionale mediafonds delen.

Haarlemmermeer heeft goede onafhankelijke journalistieke media nodig voor een gezonde lokale democratie.

september 19, 2018

De VVD komt met een voorstel vuilcontainers in gemeente Haarlemmermeer op te fleuren......

De VVD komt met een voorstel vuilcontainers in gemeente Haarlemmermeer op te fleuren.

Op die manier hopen lokale politieke partij achteruitgang van de openbare buitenruimtes tegen te gaan. 

In Rotterdam is eerder zo’n proef met kunstgras en plastic bloemen naast afvalcontainers succesvol gebleken.

Voor de VVD is het belangrijk dat het afvalprobleem wordt opgelost.