MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De MeerRadio Middag | 12:00 - 16:00
Share |

Content about CDA Haarlemmermeer

december 16, 2018

Henk van der Eem presenteert vanmiddag tussen 12 en 1 uur “MeerMagazine”. In deze uitzending o.a. aandacht voor het project van Humanitas genaamd “Steun bij Rouw”……….

Henk van der Eem presenteert vanmiddag tussen 12 en 1 uur “MeerMagazine” op MeerRadio.

In deze uitzending aandacht voor het project van Humanitas genaamd “Steun bij Rouw”.
Rouwverwerking kost veel energie en soms zit je er helemaal doorheen.
Een vrijwilliger van Humanitas staat je dan bij en helpt en toont begrip. In de donkere dagen voor kerstmis met de feestdagen voor de deur een activiteit die hogelijk gewaardeerd wordt.
Ellen Kamp en Leo Blom van Humanitas komen ons bijpraten over de activiteit.

november 21, 2018

Het CDA wil het OZB-tarief voor sportclubs, scoutingvereniging, speeltuinverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere zogenaamde ANBI's en SBBI's verlagen......

Het CDA wil het OZB-tarief voor sportclubs, scoutingvereniging, speeltuinverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere zogenaamde ANBI's en SBBI's verlagen.Dit soort organisaties moet nu nog een hoger tarief afrekenen, voor niet-woningen. De Tweede Kamer heeft deze maand een amendement aangenomen dat het voor gemeenten mogelijk maakt om dergelijke organisaties een lager OZB-tarief te laten betalen.

oktober 31, 2018

CDA Haarlemmermeer roept het College van B&W op om de test met de knip in de Ringdijk in Zwanenburg per direct te beëindigen.......

CDA Haarlemmermeer roept het College van B&W op om de test met de knip in de Ringdijk in Zwanenburg per direct te beëindigen. De partij heeft van verschillende kanten signalen opgevangen dat de in de eerste fase van de proef ervaren problemen niet ‘substantieel’ zijn afgenomen. CDA-ers Mariëtte Sedee en Erik van der Peet citeren een brief van een inwoner aan de Kerkhoflaan waar hij naar eigen zeggen geen reactie op ontvangen heeft.

oktober 10, 2018

Donderdag 11 oktober presenteert het CDA Haarlemmermeer haar verkiezingsprogramma aan de pers.......

Donderdag 11 oktober presenteert het CDA Haarlemmermeer haar verkiezingsprogramma aan de pers. De bijeenkomst duurt van half vier tot half vijf en vindt plaats in restaurant Den Burgh aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp. Het programma wordt gepresenteerd en toegelicht door Mariette Sedee, fractievoorzitster en lijsttrekster bij de komende verkiezingen van 21 november.

juli 7, 2018

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft vragen gesteld over het onderhoud aan fietspaden en rotondes.......

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft vragen gesteld over het onderhoud aan fietspaden en rotondes.

De fractie vraagt of het gepleegde onderhoud niet duurzamer kan, omdat na reparatie binnen korte tijd opnieuw dezelfde schade optreedt, die door boomwortels wordt veroorzaakt.

De fractie van het CDA wil van het college weten of de juiste boomsoorten geplant zijn, om de terugkerende herstelkosten te voorkomen.

Het CDA streeft naar verduurzaming van de kostenbeheersing van onderhoud aan de infrastructuur.
 

januari 27, 2018

CDA Haarlemmermeer wil dat de gemeente de pleegzorg voor pleegkinderen vergoedt totdat ze 21 jaar zijn, nu is dat tot 18 jaar.......

CDA Haarlemmermeer wil dat de gemeente de pleegzorg voor pleegkinderen vergoedt totdat ze 21 jaar zijn, nu is dat tot 18 jaar.

De partij vindt het belangrijk dat pleegkinderen ook na hun achttiende een veilig en stabiel thuis hebben.

De meeste jongeren kunnen nog jaren na hun 18e verjaardag terugvallen op hun ouders, maar dat geldt vaak niet voor pleegkinderen.

Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de vergoedingsduur van pleegzorg te verlengen.

januari 17, 2018

Het CDA Haarlemmermeer vindt dat de gemeente met een actieplan moet komen om ook bestaande woningen 'gasloos' te maken..........

HOOFDDORP - Het CDA Haarlemmermeer vindt dat de gemeente met een actieplan moet komen om ook bestaande woningen 'gasloos' te maken. Volgens de partij zijn huizen zonder gasaansluiting een belangrijke doelstelling van het huidige kabinet. Maar het loskoppelen van bestaande woningen van het gasnet kan volgens raadslid Steffe Bak alleen succesvol als we daar nu al mee beginnen. Het CDA vindt dat de gemeente mooie ambities heeft op het gebied van duurzaamheid. Maar wat de christen-democraten betreft mag er best een schepje bovenop met bijvoorbeeld een actieplan.

december 13, 2017

Op maandag 18 december organiseert het CDA Haarlemmermeer een politiek café ter afsluiting van het jaar 2017 maar ook om vooruit te kijken naar 2018, een lokaal verkiezingsjaar......

Op maandag 18 december organiseert het CDA Haarlemmermeer een politiek café ter afsluiting van het jaar 2017 maar ook om vooruit te kijken naar 2018, een lokaal verkiezingsjaar.

Europarlementariër en CDA prominent, Wim van der Camp zal op deze bijeenkomst spreken.

Hij zal ingaan op politieke en maatschappelijke thema’s zoals de Brexit en de voor Haarlemmermeer belangrijke zaken als transport en logistiek.

De openbare bijeenkomst wordt gehouden in het Trefpunt aan de Hoofdweg 1318 in Nieuw-Vennep en start om 20.00 uur.

oktober 14, 2017

CDA-raadslid Dick Blom heeft het college van B&W nadere schriftelijke vragen gesteld over vermeende vervuilde grond in Park21 tussen de speeltuin bij de Nieuwe Bennebroekerweg en tuincentrum Ranzijn aan de IJweg....

CDA-raadslid Dick Blom heeft het college van B&W nadere schriftelijke vragen gesteld over vermeende vervuilde grond in Park21 tussen de speeltuin bij de Nieuwe Bennebroekerweg en tuincentrum Ranzijn aan de IJweg.

De grond was afkomstig uit een afgegraven watergang aan de zuidkant van de speeltuin. Het college antwoordde het raadslid in juni dat de samenstelling van de grond weliswaar onaanvaardbaar was en dat er nadere onderzoek naar zou worden gedaan, maar dat de locatie geen risico vormt voor de volksgezondheid.

april 20, 2017

Het CDA maakt zich zorgen over het gebruik van vervuilde grond in de geluidsribbels bij Hoofddorp.....

HOOFDDORP – Het CDA maakt zich zorgen over het gebruik van vervuilde grond in de geluidsribbels bij Hoofddorp.

CDA-raadslid Dick Blom heeft het college hierover nu schriftelijke vragen gesteld.

Blom kreeg vorig jaar te horen dat er in deze geluidsribbels uitsluitend schone grond of grond met de kwalificatie wonen of industrie is gebruikt.

Volgens Blom is nu gebleken dat de grond in de ribbels in plastic is verpakt.

maart 21, 2017

CDA’ers Herman Koning en Erik van der Peet zeggen verbijsterd te zijn door het filmverslag van buurtbewoners aan de Ringdijk in Haarlemmermeer.......

HAARLEMMERMEER - CDA’ers Herman Koning en Erik van der Peet zeggen verbijsterd te zijn door het filmverslag van buurtbewoners aan de Ringdijk in Haarlemmermeer.

Hierin is te zien hoe massaal brommers en fietsers gebruik maken van de stoep, omdat op de rijbaan geen ruimte voor hen is.

De raadsleden willen nu van het college van B en W weten of zij op de hoogte zijn van deze onveilige situatie en welke maatregelen zij willen nemen.

oktober 1, 2016

Volgens CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee is haar partij helemaal klaar met de ontwikkeling van Park21 in de gemeente Haarlemmermeer.....

HOOFDDORP – Volgens CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee is haar partij helemaal klaar met de ontwikkeling van Park21 in de gemeente Haarlemmermeer.

Verder vroeg Sedee bij de raadsvergadering om een overzicht van wat het de geplande kosten voor dit project zijn.
Wethouder Tom Horn zei verbaasd te zijn over dit negatieve standpunt van het CDA.

Later liet Horn zich echter per abuis ontvallen dat de gemeente zo’n 60 miljoen wil uitrekken voor de realisatie van Park21.

september 9, 2016

Scholen lopen geld mis, omdat ouders met een uitkering lang niet altijd hun ouderbijdrage betalen......

HAARLEMMERMEER - Scholen lopen geld mis, omdat ouders met een uitkering lang niet altijd hun ouderbijdrage betalen. Haarlemmermeers CDA-raadslid Herman Koning heeft signalen opgevangen dat ouders soms wel bijzondere bijstand krijgen om schoolgeld voor hun kinderen te betalen, maar dat het geld ’verdwijnt’ op hun bankrekening die zwaar in het rood staat.

Volgens B en W wijst de gemeente ouders aktief op de mogelijkheid dat de ouderbijdrage rechtstreeks naar de school kan worden overgemaakt. Maar als de ouders daarvan afzien, kan de gemeente niks doen.

januari 21, 2016

Er zijn in Getsewoud nog steeds klachten over de aanleg van glasvezel.......

NIEUW-VENNEP - Er zijn in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep nog steeds klachten over de aanleg van glasvezel.
Volgens de raadsfractie van het CDA worden stoepen niet goed gedicht als ze open zijn geweest voor de werkzaamheden en stelt hierover opnieuw vragen aan B & W.
Fractieassistent Erik van der Peet stelde vorig jaar oktober al eens vragen over de afspraken die zijn gemaakt met Reggefiber over de controle na afloop van de aanlegwerkzaamheden. De kwestie speelde toen met name op de Nabuccosingel.

januari 20, 2016

CDA’ers Mariëtte Sedee en Erik van der Peet hebben B en W gevraagd om maatregelen te treffen voor twee onveilige fietsplekken in Nieuw-Vennep..... 

NIEUW-VENNEP – CDA’ers Mariëtte Sedee en Erik van der Peet hebben B en W gevraagd om maatregelen te treffen voor twee onveilige fietsplekken in Nieuw-Vennep.

Het gaat volgens de raadsleden om fietsers die in de wijk Getsewoud van de Vivaldisingel naar het winkelcentrum rijden en daarbij het autoverkeer moeten kruisen.

Ook de oversteek van het fietspad langs de Venneperweg tussen de IJweg en de Operaweg is volgens de CDA’ers onduidelijk en daarom onveilig voor fietsers.

Bron: Haarlems Dagblad
 

december 2, 2015

CDA-raadslid Herman Koning heeft B en W schriftelijke vragen gesteld over de herinrichting van een kinderspeelplaats in Nieuw-Vennep..... 

NIEUW-VENNEP – CDA-raadslid Herman Koning heeft B en W schriftelijke vragen gesteld over de herinrichting van een kinderspeelplaats in Nieuw-Vennep.

De partij vraagt zich af of de gemeente wel goed heeft geluisterd naar de vragen en bezwaren van de omwonenden van de speelplaats aan Palmestein.

Zo kregen de omwonenden van de speelplaats vorige week te horen dat er begin december begonnen zal worden met de werkzaamheden op de speelplaats en dat men geen gehoor kan geven aan de wens om er geen klimtoestel te plaatsen.

november 22, 2014

Hoofddorper Herman Koning is donderdag geïnstalleerd als tijdelijk raadslid voor het CDA. Hij vervangt Quint Haneveld die om privéredenen tijdelijk is teruggetreden........
 

HOOFDDORP - Hoofddorper Herman Koning is donderdag geïnstalleerd als tijdelijk raadslid voor het CDA.

Hij vervangt Quint Haneveld die om privéredenen tijdelijk is teruggetreden.

Koning was tot begin dit jaar nog topambtenaar bij de gemeente, maar stond al als nummer 5 op de kandidatenlijst van het CDA.

Het CDA haalde bij de laatste raadsverkiezingen 5 zetels, maar de raadszetel ging aan Koning’s neus voorbij omdat Dick Blom uit Nieuw-Vennep met voorkeurstemmen werd gekozen.

november 13, 2014

CDA-raadslid Quint Haneveld zal om persoonlijke redenen tijdelijk een stap terug doen.....

HOOFDDORP – CDA-raadslid Quint Haneveld zal om persoonlijke redenen tijdelijk een stap terug doen. Herman Koning zal hem als eerstvolgende op de kandidatenlijst van het CDA in Haarlemmermeer de komende periode vervangen. De heer Koning moet door burgemeester Theo Weterings daarvoor wel eerst officieel als raadslid worden geïnstalleerd. Het vervangen van een raadslid is in onze Kieswet geregeld.

Bron: Haarlems Dagblad

juli 10, 2014

Het CDA Haarlemmermeer heeft aan de Rekenkamercommissie van de gemeente gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van het vrijwilligersbeleid in de gemeente......

HAARLEMMERMEER - Het CDA Haarlemmermeer heeft aan de Rekenkamercommissie van de gemeente gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van het vrijwilligersbeleid in de gemeente.
Met alle veranderingen in het sociale domein die op de gemeente afkomen is het verstandig om eerst goed in beeld te hebben of het huidige vrijwilligersbeleid optimaal uitgevoerd wordt.

april 25, 2014

Mariette Sedee is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA Haarlemmermeer....

HOOFDDORP – Mariette Sedee is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA Haarlemmermeer.
De fractie acht haar de persoon om de partij door de komende oppositieperiode te leiden.
Arie Noomen, die tot dinsdag de fractie leidde, wordt vice-fractievoorzitter.
Steffe Bak, lijsttrekker bij de laatste verkiezingen, wordt raadslid. Voordat Sedee vier jaar geleden raadslid werd, was ze bestuurslid van de Dorpsraad Nieuw-Vennep.
Ze woont nog steeds in het dorp en onderhoudt de contacten met deze en andere kernen in het zuidwesten van de polder.