MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De Ochtend van MeerRadio | 06:00 - 10:00
Share |

CDA wil lager OZB-tarief voor verenigingen en clubs

Het CDA wil het OZB-tarief voor sportclubs, scoutingvereniging, speeltuinverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere zogenaamde ANBI's en SBBI's verlagen.Dit soort organisaties moet nu nog een hoger tarief afrekenen, voor niet-woningen. De Tweede Kamer heeft deze maand een amendement aangenomen dat het voor gemeenten mogelijk maakt om dergelijke organisaties een lager OZB-tarief te laten betalen. Bij monde van fractievoorzitter Mariëtte Sedee wil het CDA onder meer van het college weten hoe het hiertegenover staat en of het college bereid is om het tarief te verlagen als de wet dat toelaat. Het amendement moet overigens nog wel door de Eerste Kamer aangenomen worden.