MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Onderweg | 16:00 - 18:00
Share |

Raad akkoord met kettingbeding

Foto: MeerRadio

Een meerderheid van de gemeenteraad van Haarlemmermeer is akkoord met een kettingbeding voor kopers van nieuwe woningen op plekken waar men vliegtuiglawaai kan verwachten. In hun koopcontract wordt dan uitdrukkelijk gewezen op het feit dat deze huiseigenaren rekening moeten houden met eventueel vlieglawaai. De beleidsregel is ingevoerd om nieuwbouw van woningen in de geluidszone rond Schiphol toch mogelijk te maken. De VVD-fractie noemde het eerlijk en transparant naar de nieuwe huiseigenaren toe. Bij latere verkoop van de woningen in de betreffende gebieden blijft het kettingbeding van kracht en dient de huiseigenaar de nieuwe eigenaar hierover te informeren.