MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

CDA-fractie vraagt aandacht voor fietspaden

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft vragen gesteld over het onderhoud aan fietspaden en rotondes.

De fractie vraagt of het gepleegde onderhoud niet duurzamer kan, omdat na reparatie binnen korte tijd opnieuw dezelfde schade optreedt, die door boomwortels wordt veroorzaakt.

De fractie van het CDA wil van het college weten of de juiste boomsoorten geplant zijn, om de terugkerende herstelkosten te voorkomen.

Het CDA streeft naar verduurzaming van de kostenbeheersing van onderhoud aan de infrastructuur.