MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerActiviteiten | 10:00 - 12:00
Share |

Kritiek juristen op gang van zaken rond MER

Het ministerie van Infrastructuur lijkt op een slager die zijn eigen vlees keurt bij het opstellen én het beoordelen van de milieueffectrapportage (MER) van Schiphol. Dat zeggen juristen na lezing van e-mails waaruit blijkt dat medewerkers van Schiphol en ambtenaren van het ministerie nauw samenwerken bij het opstellen van het milieurapport. De NOS heeft die mails in handen gekregen via de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Naar nu blijkt helpen ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur met het opstellen van het milieueffectrapport, terwijl zij het later ook moeten beoordelen. Juristen hebben kritiek op die gang van zaken omdat de bestuurlijke integriteit in gevaar kan komen. Op basis van de MER wordt beslist of de luchthaven verder kan groeien of dat zij te veel overlast veroorzaakt.