MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Onderweg | 16:00 - 18:00
Share |

Volgende stap in bouwplan Wickevoort

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft een volgende stap gezet in realisering van het bouwplan Wickevoort in Cruquius.

Alle fracties waren verheugd over de komst van 756 woningen waarvan 30% sociale huurwoningen.

Er waren zorgen over de verkeersafwikkeling op het kruispunt met de N201 en op de Spieringweg. Er werd ook gevraagd om een vrijliggend fietspad op de Spieringweg.

Wethouder Reneman riep op om uit te gaan van de gemaakte berekeningen van de verwachte verkeersintensiteit, waarop de plannen zijn gebaseerd en zegde toe de verkeerssituatie na realisatie te monitoren.

Op 22 maart is de stemming gepland.