MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Onze Missie

Stichting MeeOmroep is een lokale omroep, die zich met radio-uitzendingen richt op de inwoners en bedrijven in Haarlemmermeer en omstreken. Onze organisatie baseert zich grotendeels op medewerkers die zich vrijwillig plus onbetaald inzetten.

Ons streven is de beste vrijwillige omroep in Nederland te zijn en zullen dit bereiken door de focus op:
• Een zo gevarieerd mogelijke, kwalitatief hoogwaardige programmering.
• Een optimale samenwerking tussen medewerkers, adverteerders, sponsoren en publiek.
• Uitzendingen gebaseerd op redactionele onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en met respect voor individuele opinies.
• Het bereiken van het hoogst mogelijke niveau van klantenservice, zowel naar opdrachtgevers alsmede naar ons publiek.

De sleutel om dit doel te bereiken is het optimaal inzetten van menselijk talent, zowel redactioneel als zakelijk en het stimuleren van teamwork