MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De MeerRadio Middag | 12:00 - 16:00
Share |

MeerRadio

MeerRadio en MeerTelevisie zijn merknamen van de Stichting Meeromroep (kortweg, MeerOmroep).

Contactgegevens

MeerOmroep is gevestigd aan de Kruisweg 1061a, 2131 CT te Hoofddorp.
MeerOmroep is ook bereikbaar via telefoon 023 555500 of per email via info@meerradio.nl
MeerOmroep is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34220041.
Het RSIN van MeerOmroep is 814410212.
 

Doelstelling en statuten

De stichting MeerOmroep stelt zich ten doel, ter uitvoering van de taak van de publieke omroep bedoeld als in de Mediawet, op lokaal niveau in de gemeente Haarlemmermeer een programma voor algemene omroep te verzorgen. Verder, alle activiteiten voor programmaverzorging en uitzending te verrichten die daarvoor nodig zijn. Het programma is in zodanige mate gericht op bevrediging van de in de gemeente Haarlemmermeer levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting geacht kan worden van algemeen nut te zijn. Verder beoogt de stichting de bevordering van alles dat hiermee verband houdt.

De statuten <afschrft_akte_stat_wijz_st_meeromroep.pdf> zijn laatstelijk gewijzigd op 17 november 2014.

In aanvulling op de statuten heeft het bestuur in haar vergadering van 26 maart 2015 het volgende bepaald over het vermogen van de stichting (batig saldo) bij opheffing van de stichting Meeromroep. Volgens de statuten bepaalt het bestuur hoe het evt. batig saldo wordt besteed. Het bestuur besluit dat het vermogen van de stichting Meeromroep bij opheffing besteed zal worden aan een ANBI met een soortgelijk doel in de gemeente Haarlemmermeer.

De Stichting Meeromroep is door het commissariaat voor de media op 26 april 2011 aangewezen als lokale publieke media-instelling <aanwijzing_stichting_meeromroep 2011.pdf> voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Haarlemmermeer.

Beleidsplan en jaarverslagen

De stichting MeerOmroep maakt jaarlijks een beleidsplan, waarin haar voornemens voor het aankomende kalenderjaar zijn uitgewerkt. Dit beleidsplan is ook de inhoudelijke en financiële onderbouwing van de subsidieaanvraag bij de gemeente Haarlemmermeer. Meeromroep ontvangt jaarlijks ca. € 90.000 subsidie. Daarnaast heeft MeerOmroep inkomsten uit reclame en sponsoring.

Het activiteitenplan 2014. <meeromroep_activiteitenplan_2014.pdf>
Het activiteitenplan 2015 <meeromroep_activiteitenplan_2015.pdf>
Ieder jaar wordt verantwoording afgelegd naar de partners en subsidiegever.
Het jaarverslag 2015, de jaarrekening 2015. <jaarrekening_2015_meeromroep.pdf> <jaarverslag_2015_meeromroep.pdf>
De jaarrekeningen en jaarverslagen 2016 en 2017, zie onderaan deze pagina.
 

Bestuur, medewerkers en beloning

Het bestuur van MeerOmroep bestaat (aanvang 2015) uit Hein Jaarsma (voorzitter),  Glen Noordwijk (secretaris) en Frits Cambier van Nooten (penningmeester).

MeerOmroep heeft vanaf zomer 2014 geen mensen meer in dienst. Er zijn ca. 80 vrijwilligers ‘werkzaam’ voor MeerOmroep. Het MT wordt gevormd door Ton van Draanen (programmaleider), Peter Out (hoofdredacteur) en Wim Brik (sales en marketing).

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

Volgens de eisen van de Mediawet heeft elke omroep, dus ook MeerOmroep, een Programmabeleid bepalend Orgaan (PBO). Het PBO heeft als taak het programmabeleid van de omroep vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

De taak van het PBO rol is tweeledig, namelijk: enerzijds toetst het orgaan de uitzendingen en het gevoerde programmabeleid aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Anderzijds zijn de leden vertegenwoordigers en bruggenbouwers van maatschappelijke organisaties en instellingen naar de omroep. Het PBO ziet erop toe dat de verschillende maatschappelijke stromingen in de uitzendingen aan bod komen.

Het PBO van MeerOmroep bestaat uit:

Jos Steinmetz – Gepensioneerd adviseur
Simon Mulder - Historisch Museum Haarlemmermeer
André Pijnaker - Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer
Nick Nijman - Samenlevingsopbouw MeerWaarde - Hoofddorp west & Landelijk noord
Erik Klein Nagelvoort – Voorzitter MHC De Reigers, Hoofddorp
Aarnoud van der Deijl – Pastor Kerkcentrum De Ark, Hoofddorp
 

Bestuur en medewerkers ontvangen geen vergoeding voor door hen verrichte werkzaamheden.
In voorkomende gevallen worden de onkosten vergoed. 

Lees ook de missie van MeerRadio

BijlageGrootte
MeerOmroep Jaarrekening 2016 definitief.pdf3.83 MB
MeerOmroep Jaarrekening 2017 definitief.pdf314.11 KB
Jaarverslag 2016 MeerOmroep.pdf143.29 KB
Jaarverslag 2017 MeerOmroep.pdf594.72 KB