MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerCompleet | 10:00 - 12:00
Share |

Sessieverzoek GroenLinks krijgt brede steun

HOOFDDORP - GroenLinks Haarlemmermeer heeft naar aanleiding en vaststelling van de Voorjaarsrapportage een sessieverzoek ingediend.

De partij wil met de gemeenteraad te praten over een gedegen en goed afgewogen bezuinigingsplan nu er tekorten zijn voorzien op de gemeentebegroting.

De fractie van GroenLinks wil verder dat het college nog voor de Begrotingsraad met een degelijk bezuinigingsplan komt.

In een sluitende meerjarenbegroting moeten volgens fractievoorzitter Nicole Mulder de keuzes en de prioriteiten die de raad aangeeft nadrukkelijk worden meegenomen.

Het sessieverzoek heeft brede steun van de andere partijen uit de gemeenteraad gekregen.